CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu De mâine, regulile de acordare a concediului pentru creşterea copilului se schimbă semnificativ
Data 30-06-2016 15:26
Sursa www.avocatnet.ro
De la 1 iulie, părinţii vor putea să beneficieze numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar indemnizaţia lunară aferentă acestuia va avea doar o limită minimă, se arată într-un act normativ care va intra în vigoare mâine. În prezent, părinţii trebuie să opteze ori pentru concediu până când copilul împlineşte un an, ori pentru concediu până când copilul împlineşte doi ani, iar indemnizaţia are şi limite maxime.

Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304 din 20 aprilie şi va intra în vigoare mâine.

Persoanele care, în ultimii doi ani (faţă de un an, cât se prevede acum) de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. În plus, spre deosebire de regulile actuale, vor putea să ceară intrarea în concediu şi persoanele care câştigă bani din silvicultură şi piscicultură.

"Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară", scrie în noul act normativ.

În afară de banii obţinuţi din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cele 12 luni de venituri necesare anterior naşterii copilului vor putea fi constituite integral şi din perioade în care, de exemplu, solicitanţii au beneficiat de şomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creşterea copilului.

În prezent, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, condiția este de a realiza venituri în ultimul an anterior nașterii, iar părinţii trebuie să opteze ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Astfel, de la 1 iulie, părinţii vor beneficia de o durată unică a concediului de creştere.

Indemnizaţia va putea fi mai mare decât în prezent

În ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă, ca în momentul de faţă. "Indemnizaţia lunară (...) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată", prevede Legea nr. 66/2016. În acest fel, parlamentarii sunt de părere că se va asigura un sprijin real pentru creşterea şi îngrijirea copiilor.

Dispoziţiile legale actuale stabilesc că indemnizaţia are un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi limitele minime şi maxime sunt raportate la indicatorul social de referinţă (ISR - care momentan are un cuantum de 500 de lei). Mai exact, pentru concediul de creştere până la vârsta de un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), indemnizaţia lunară este de cel puţin 1,2 ISR şi cel mult 6,8 ISR (adică minimum 600 de lei şi maximum 3.400 de lei), iar pentru concediul de creştere până la vârsta de doi ani, indemnizaţia lunară este de cel puţin 1,2 ISR şi cel mult 2,4 ISR (adică minimum 600 de lei şi maximum 1.200 de lei).

Noua lege se va aplica începând din data de 1 iulie (după creşterea salariului minim de la 1.050 la 1.250 de lei), ceea ce înseamnă că indemnizaţia va avea un cuantum minim de 1.062,5 lei. În ceea ce privește indemnizația maximă, aceasta ar putea să fie, în anumite cazuri, chiar mai mare de 3.400 de lei.

De asemenea, trebuie menționat că nivelul indemnizaţiei va fi majorat, potrivit actului care va intra în vigoare la 1 iulie, cu 1.062,5 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Se majorează şi stimulentul de inserție

Cei care se află în concediul pentru creşterea copilului şi aleg să revină la muncă înainte de terminarea acestuia au dreptul la o sumă lunară denumită stimulent de inserţie, care se acordă la cerere. Din prima zi a lunii iulie, cuantumul stimulentului de inserţie va fi, de asemenea, majorat.

Concret, părinţii aflaţi în concediul de creştere care vor opta pentru o revenire mai rapidă în câmpul muncii vor primi în fiecare lună un stimulent de inserţie în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă aferentă concediului, adică o sumă de 531,25 lei.

"Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului (...), obţin venituri supuse impozitului (...) au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei (de creştere - n. red.)", va dispune, de mâine, OUG nr. 111/2010, actul care reglementează acest drept. În prezent, stimulentul de inserţie are un cuantum lunar de 500 de lei.

În momentul de faţă, stimulentul de inserţie se acordă:

pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, pentru persoanele care sunt în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, dacă acestea obţin venituri impozabile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an;
pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, pentru persoanele care sunt în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, dacă acestea obţin venituri impozabile după împlinirea de către copil a vârstei de un an;
oricând, pentru toată perioada, pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la trei ani.
De mâine, potrivit noilor dispoziții legale, părinţii care obţin venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap) vor putea beneficia de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea vârstei de trei ani (respectiv patru ani). În caz contrar, dreptul se va acorda doar până la vârsta de doi ani (respectiv trei ani).

Important! Indemnizaţia aferentă concediului pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie nu se pot cumula. Astfel, în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţie şi cer stimulentul, plata primului drept se suspendă. De mâine, persoanele care deja primesc stimulentul de inserţie se vor putea bucura de recalcularea acestuia.

Oricare dintre părinți poate cere intrarea în concediu

La fel ca în prezent, oricare dintre cei doi părinţi ai copilului va putea să ceară, de la 1 iulie, intrarea în concediul de creştere, precum şi plata stimulentului de inserţie.

Mai precis, indemnizația lunară pentru concediul de creștere poate fi primită de oricare dintre cei doi părinţi fireşti ai copilului, pentru fiecare naştere, prevede OUG nr. 111/2010, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale de acordare. Solicitanţii concediului şi indemnizaţiei trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

să fie cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi (fără cetăţenie);
să aibă domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
Trebuie menționat faptul că, în situația în care ambii părinţi îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de creştere, cel puţin o lună din perioada totală a concediului trebuie să fie alocată persoanei care n-a solicitat acest drept. Cu alte cuvinte, dacă mama intră în concediul de creştere, tatăl este obligat să stea şi el în concediu, în locul mamei, cel puţin o lună. Menționăm că, de la 1 iulie, dacă tatăl nu va cere să intre în concediul de cel puţin o lună, mama va putea să opteze pentru un concediu fără plată.

Atenție! Până la 30 iunie, beneficiarii cu drepturile stabilite de minimum şase luni sunt obligaţi să-şi plătească impozitele şi taxele locale pentru bunurile deţinute în proprietate. În caz contrar, plata indemnizaţiei lunare se suspendă. Totuşi, această condiţie obligatorie se va elimina de la 1 iulie.

Indemnizaţia lunară aferentă concediului pentru creşterea copilului este acordată în baza unei cereri, care trebuie să fie însoţită de mai multe documente, după cum urmează:

copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
Atât cererea de concediu şi indemnizaţie, cât şi actele doveditoare se depun la primăria localităţii pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul/reşedinţa. Într-un comunicat de presă remis redacţiei noastre, referitor la modificarea normelor de aplicare a OUG nr. 111/2010, Guvernul a subliniat că prezentarea în copie a documentelor justificative va fi de-ajuns, începând cu 1 iulie. Astfel, solicitanţii nu vor mai trebui să vină cu copii legalizate, verificarea copiilor simple urmând să se facă direct prin confruntarea cu actele originale.

În timpul concediului, părintele are dreptul să obțină anumite venituri

Părintele aflat în concediul pentru creşterea copilului are dreptul să obţină venituri impozabile fără ca plata indemnizaţiei să îi fie suspendată, însă doar în situația în care acestea nu depăşesc o limită anuală stabilită de OUG nr. 111/2010.

Concret, până la 30 iunie, plata indemnizaţiei nu se suspendă dacă părintele aflat în concediu realizează venituri impozabile, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada respectivă, de maximum 3.000 de lei într-un an calendaristic. Această limită va creşte, începând cu data de 1 iulie, la 3.187,5 lei, întrucât aceasta nu va mai fi raportată la indicatorul social de referinţă ci la cuantumul minim al indemnizaţiei de creştere (mai precis, 1.062,5 lei x 3).

Totodată, suspendarea plăţii nu se aplică nici persoanei care "primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu", nici persoanei care primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean (indiferent de nivelul acestora).

Atenţie! Plata indemnizaţiei va înceta cu ziua următoare celei în care copilul împlineşte vârsta de doi ani, respectiv de trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Indemnizaţiile celor aflaţi deja în concediul de creştere vor fi recalculate

Legea care urmează să intre în vigoare de mâine se va aplica inclusiv părinților care se vor afla, la momentul respectiv, în concediul pentru creşterea copilului sau în plata stimulentului de inserţie, conform Legii nr. 66/2016, unele persoane urmând să se bucure de o recalculare.

Mai precis, persoanele aflate în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (ori trei ani, în cazul copilului cu handicap) sau în plata stimulentului de inserţie, precum și în concediul fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani îşi vor putea modifica opţiunea în baza unei cereri şi a actelor cu care se dovedeşte suspendarea realizării veniturilor impozabile pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani).

"Pentru persoanele care se află în concediul pentru creșterea copilului până la vârsta de 1 an și plata indemnizației lunare aferente, pentru prelungirea acordării drepturilor, cererea (...) se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, dar nu mai devreme de 1 iulie 2016", scrie în Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) nr. 1099/2016, despre ale cărui prevederi AvocatNet.ro a scris pe larg la momentul publicării.

Notă: Persoanele aflate în concediul fără plată sau cele care primesc stimulentul de inserţie vor putea depune cererea până la 1 august.

Potrivit normelor în vigoare, cererea completată și semnată, precum şi actele doveditoare pentru prelungirea sau reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare, vor trebui depuse la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială care a plătit acest drept, după cum urmează:

prin prezentare directă la sediul agenţiei teritoriale;
prin serviciile poștale sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu specificația „prelungire/reluare drepturi ICC";
prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de e-mail comunicate de agențiile teritoriale.
Referitor la părinţii aflaţi în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face din oficiu, în baza documentelor folosite la acordarea acestui drept, prevede Legea nr. 66/2016.

Atenţie! Nivelul minim al indemnizaţiei de creştere şi noul cuantum al stimulentului de inserţie se vor acorda din oficiu începând cu drepturile aferente lunii iulie. Persoanele care la 1 iulie se află în plata stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de doi, respectiv trei ani se vor bucura din oficiu de prelungirea acestui drept până la împlinirea vârstei de trei, respectiv patru ani.

Stiri
x