CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Oficial: Localurile fără autorizaţie de securitate la incendiu vor avea şase luni în plus să obțină documentul
Data 26-08-2016 14:30
Sursa www.avocatnet.ro
Termenul-limită până la care localurile care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu vor fi obligate să obţină un astfel de document va fi prorogat cu şase luni, până la 30 iunie 2017, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Practic, prin aprobarea noilor măsuri, autorităţile urmăresc să ofere tuturor beneficiarilor posibilitatea de a se conforma obligaţiei amintite, fără a fi necesară aplicarea unor măsuri corective.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor a fost publicată pe 5 noiembrie anul trecut în Monitorul Oficial, iar prevederile acesteia au intrat în vigoare de la momentul apariţiei.

Pentru a-şi produce în continuare efectele juridice, ordonanţa trebuia aprobată prin lege, iar un astfel de act normativ a apărut pe 24 martie în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 209. Mai precis, este vorba despre Legea nr. 33/2016 privind aprobarea OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, document potrivit căruia construcţiile şi amenajările care funcţionează în prezent fără a deţine o autorizaţie de securitate la incendiu au obligaţia obţinerii acestui document până la 31 decembrie.

Totuşi, termenul amintit va fi prelungit cu şase luni, mai exact până la 30 iunie 2017, aşa cum reiese Ordonanţa de Guvern nr. 17/2016 pentru modificarea alin. (41) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, document publicat joi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 653 şi care va intra în vigoare duminică.

De altfel, în motivarea demersului lor, iniţiatorii propunerii arată că foarte mulţi proprietari/deţinători de construcţii nu ar putea respecta termenul iniţial pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, respectiv 31 decembrie, în condiţiile în care, în prezent, există numeroase situaţii de neconformitate a solicitărilor, iar în lunile rămase există riscul înregistrării unui volum mare de solicitări.

"(...) de exemplu, în dorinţa de încadrare în termenul legal, anumite documentaţii sunt întocmite în grabă, ceea ce conduce la situaţii de neconformitate a solicitărilor, astfel că nesoluţionarea unor cereri afectează pe beneficiarii care vin din urmă, cu noi dosare", este precizat în expunerea de motive anexată proiectului de ordonanţă.

Prin urmare, extinderea perioadei în care se realizează conformarea de bună voie la norma de autorizare va conduce la creşterea numărului de construcţii autorizate, fără a fi necesară aplicarea unor măsuri coercitive.

Totodată, prin prorogarea termenului pentru obţinerea autorizaţiei, autorităţile urmăresc reducerea riscului de nerespectare a termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu de către beneficiarii care nu s-ar încadra în termenul actual, dar şi reducerea costurilor pentru întocmirea documentaţiilor şi realizarea lucrărilor necesare pentru satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, costuri care, potrivit MAI, sunt din ce în ce mai mari în prezent.

Nu în ultimul rând, prelungirea cu jumătate de an a termenului va însemna reducerea numărului de solicitări de autorizare respinse pentru neconformităţi, beneficiarii urmând astfel să aibă la dispoziţie o perioadă mai mare de timp în care să obţină autorizaţia de securitate la incendiu.

Vă reamintim că, potrivit Legii nr. 33/2016, obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu revine beneficiarului investiţiei ori persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente.

Totuşi, în cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, autorităţile pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor fără a mai aştepta obţinerea autorizaţiei amintite.

Atenţie! Până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investiţiilor.

Localurile care nu respectă securitatea la incendiu pot fi sigilate

Dacă anterior intrării în vigoare a OUG nr. 52/2015 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) putea să dispună doar oprirea funcţionării/folosirii construcţiilor/amenajărilor, din noiembrie 2015 personalul ISU poate şi să sigileze construcţiile şi amenajările firmelor care nu respectă regulile de siguranţă la incendiu.

"Atribuţiile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au fost extinse în sensul că inspectorii ISU pot sigila construcţiile şi amenajările operatorului economic în punctul de lucru în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranţa la incendiu. Potrivit legislaţiei în vigoare până la data prezentei reglementări, ISU putea dispune doar oprirea funcţionării ori utilizării contrucţiilor sau amenajărilor, ceea ce nu era de natură să garanteze încetarea de fapt a funcţionării", explicau reprezentanţii Guvernului în noiembrie 2015, în urma adoptării actului citat.

Totodată, în cazul aplicării sigiliului, firmele sunt obligate să înştiinţeze clienţii despre acest aspect, prin afişarea, la loc vizibil, a unui anunţ referitor la oprirea activităţii.

Vă reamintim că, potrivit normelor în vigoare, criteriile pentru închiderea localurilor se aplică în cazul clădirilor/spaţiilor comerciale, adică în baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine şi supermagazine. De asemenea, acestea sunt valabile în egală măsură pentru clădirile/spaţiile culturale (teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului) şi clădirile/spaţiile turistice (hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni).

Stiri
x