CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Fiscul modifică formularele prin care colectează datoriile de la contribuabili și introduce două noi documente
Data 01-03-2017 13:07
Sursa www.avocatnet.ro
Șapte dintre formularele utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă, vor fi modificate, potrivit unui proiect de act normativ publicat recent de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). În plus, vor fi introduse două noi astfel de formulare, ca urmare a ultimelor modificări survenite în legislația autohtonă, inclusiv în ianuarie 2017.

ANAF a lansat luni, în dezbatere publică, un Proiect de ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă, prin care va modifica șapte formulare utilizate pentru colectarea creanțelor fiscale și va introduce două noi astfel de documente.

Concret, cele șapte acte administrativ-fiscale ale căror modele trebuie actualizate în conformitate cu ultimele noutăți legislative sunt:

titlul executoriu;
somația;
decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;
înștiințarea privind stingerea obligațiilor fiscale;
adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
adresa de înștiințare privind înființarea popririi;
decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;
De altfel, modelele acestor formulare, precum și caracteristicile de tipărire, au fost aprobate prin intermediul Ordinului ANAF nr. 1.438/2009, act ce va fi abrogat însă de îndată ce documentul lansat acum de Fisc va fi publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare.

În contextul în care în luna ianuarie a acestui an a intrat în vigoare și Ordinul ANAF nr. 63/2017, care aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a 58 de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, este necesară acum și elaborarea unui document pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă.

Vă reamintim ca în baza titlului executoriu se efectuează executarea silită a creanțelor fiscale, acest document fiind emis de organul de executare competent, în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul.

Conform Codului de procedura fiscală, în titlul executoriu emis de organul de executare se înscriu toate creanțele fiscale neachitate la scadență, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat, precum și accesoriile aferente acestora, stabilite în condițiile legii. Cu excepția cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță în baza căruia se stabilesc, în condițiile legii, creanțe fiscale principale sau accesorii.

În ceea ce privește somația, acesta este actul prin care executarea silită începe. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită, cu excepția popririi bancare, care poate fi instituită după 30 de zile de la data comunicării somației.

Cât despre decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, acesta reprezintă actul prin care se stabilesc accesoriile care trebuie achitate pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat.

Totodată, înștiințarea privind stingerea obligațiilor fiscale reprezintă documentul prin care organele fiscale înștiințează contribuabilii că plățile efectuate de ei au stins creanțele fiscale.

Prin adresa de înștiințare privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, Fiscul le comunică contribuabililor că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente ale acestora, în timp ce prin adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești se indisponibilizează sumele existente, precum și cele viitoare ale contribuabililor.

În fine, prin decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești, organele fiscale ridică măsurile de executare silită asupra disponibilităților bănești ale contribuabililor.

Două noi formulare vor intra în circuitul fiscal

Așa cum am precizat, proiectul de act normativ al Fiscului introduce și două noi modele modele de formulare, respectiv "Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare" și "Notificare privind obligațiile fiscale restante”, care vor fi tipărite și transmise debitorilor prin unitatea de imprimare rapidă.

Practic, primul dintre documentele menționate vizează situația contribuabililor care nu își declară corect veniturile și care sunt sancționați suplimentar din 2016, prin noul Cod de procedură fiscală. Concret, este vorba despre penalitatea de nedeclarare, acea obligație fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru nedeclararea sau subdeclararea, în declarații de impunere, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale. Penalitatea de nedeclarare are valoarea de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Cât despre notificarea privind obligațiile fiscale restante, aceasta va avea rolul de a anunța contribuabilii că înregistrează obligații fiscale restante la finalul trimestrului și neachitate până la momentul întocmirii acestei notificări. Nu în ultimul rând, o astfel de evidență va ajuta organele fiscale în publicarea listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante.

Notă: Lista firmelor care înregistrează obligaţii fiscale restante și cuantumul acestora se va publica trimestrial pe pagina de internet a ANAF, astfel că prima listă din 2017 trebuie să apară în luna aprilie.

Atenție! Proiectul de act normativ nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta are nevoie de aprobarea președintelui ANAF și publicarea în Monitorul Oficial.

Stiri