CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Calendarul plăţilor subvenţiilor pentru fermieri şi apicultori
Data 24-11-2014 11:23
Sursa www.stiriagricole.ro
În luna decembrie 2014, fermierii și apicultorii afectați de calamități vor primi despăgubiri, APIA va finaliza plata SAPS, iar producătorii din sectorul ecologic vor avea o nouă șansă să obțină subvențiile specifice.

Subvenții pentru agricultura ecologică

În luna decembrie, producătorii din sectorul ecologic care nu au depus cererea de ajutor specific de minimis compensatoriu pentru exploataţiile vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică vor putea cere bani. Ministerul Agriculturii are în vedere deschiderea unei noi sesiuni, ca urmare a faptului că bugetul alocat pentru sprijinirea agricultorilor ecologici a fost alocat pornindu-se de la estimarea că sunt 9.600 de potențiali beneficiari, iar numărul de solicitări înregistrate la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a fost de 7.676 de fermieri ecologici.

Obiectivul schemei este de a se asigura un echilibru al ajutoarelor care se acordă pentru operatorii aflați în perioada de conversie în anul 2013, comparativ cu anul 2012, pentru exploatațiile înscrise în sistemul de agricultură ecologică – sector vegetal, cu dimensiuni cuprinse între 0,3-5 ha și 5,1-20 ha.

Cuantumul sprijinului financiar pentru agricultorii ecologici este următorul:
 • 1.180 lei, care reprezintă contravaloarea a 270 euro a compensației financiare a sumelor acordate în anul 2013, față de anul 2012, operatorilor înscriși în sistemul de agricultură ecologică – sectorul vegetal cu exploatații cuprinse între 0,30 ha – 5 ha, inclusiv.
 • 845 lei, care reprezintă contravaloarea a 192 euro a compensației financiare a sumelor acordate în anul 2013, față de anul 2012, operatorilor înscriși în sistemul de agricultură ecologică – sectorul vegetal cu exploatații cuprinse între 5,1 ha – 20 ha, inclusiv.
Bugetul total estimat al acestei scheme de ajutor specific de minimis compensatoriu pentru exploataţiile vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică este de 10.600.000 lei.

Despăgubiri pentru apicultorii calamitați

Începând cu data de 2 decembrie 2014, se vor plăti sumele aferente schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”. Bugetul alocat pentru despăgubirea crescătorilor de albine se ridică la peste 4,13 milioane de lei. Prin actul normativ adoptat astăzi se stabilește valoarea sprijinului financiar, după cum urmează:
 • 4 lei/ familia de albine pentru o stupină de până la 75 familii;
 • 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 familii;
Totodată, actul normativ stabilește categoriile de beneficiari și procedurile de acordare a compensațiilor. Astfel, beneficiarii schemei de ajutor de minimis, conform Regulamentului de minimis in agricultură, sunt:
 • apicultori, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
 • apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a putea beneficia de sprijin, apicultorii trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate, astfel:
 • să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol;
 • să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
 • în cazul achiziționării de suplimente nutritive şi biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.
Beneficiarii, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, trebuiau să depună cererile până la data de 31 octombrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Despăgubiri pentru agricultorii calamitați în 2014

De asemenea, fermierii ale căror culturi au fost calamitate și au depus cereri de sprijin până la data de 7 noiembrie 2014 la sediile primăriilor vor fi despăgubiți. Plata se va realiza, într-o singură tranșă, până la data de 31 decembrie 2014.

Acordarea despăgubirilor se face în baza Hotărârii de Guvern privind aprobarea schemei ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal. Actul normativ urmărește reducerea impactului economic asupra continuării activităților agricole ca urmare a pierderilor suferite de către producătorii agricoli din zonele calamitate de grindină, ploi torenţiale, viituri, inundaţii, infiltraţii, vânt puternic, căderi masive de zăpadă și îngheț manifestate în perioada ianuarie – august 2014.

Astfel, conform datelor furnizate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către Instituţiile Prefectului din judeţele afectate în perioada ianuarie-august 2014, suprafața agricolă totală calamitată s-a ridicat la 141.568, 33 ha, actul normativ în cauză urmând să compenseze valoarea pagubelor produse la culturile/plantațiile afectate, prin acordarea de sume bănești în cadrul unei scheme de ajutor „de minimis” în conformitate Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013.

Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis acordat pe cultură agricolă/plantație pomicolă, viticolă, este următorul:
 • grâu, porumb, sorg, floarea soarelui, rapiță, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică – 335 lei/ha
 • legume în câmp, pepeni – 610 lei/ha
 • cartof – 700 lei/ha
 • plantații pomicole – 1.200 lei/ha
 • plantații viticole – 500 lei/ha
 • sfeclă de zahăr – 400 lei/ha
 • lucernă, muștar, tutun – 250 lei/ha
 • căpșuni – 300 lei/ha.
Cuantumul a fost stabilit pe baza devizelor cadru de cheltuieli efectuate de producătorii agricoli, valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi unice neputând depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiului financiar respectiv şi două exerciţii financiare precedente. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 53.866.842,4 lei şi se asigură de la bugetul de stat în limitaprevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul2014 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Începe plata ultimei tranșe din SAPS

Totodată, până la finalul lunii decembrie 2014, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va finaliza plata ultimei tranșe a subvenției pe suprafață. APIA a plătit deja avansul.

„Până în prezent am plătit către fermieri toate fondurile ca şi avans din plata directă pe suprafaţă, acei 69 de euro, iar suma totală plătită de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este de 635 de milioane de euro. Aşa cum spune regulamentul european, începând cu 1 decembrie, deci în câteva săptămâni, vom plăti integral, încă 90 de euro, unde avem şi contribuţie de la Uniunea Europeană şi contribuţie de la bugetul de stat”, a declarat recent ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, potrivit Agerpres.

Pentru schema de plată unică pe suprafață (SAPS), cuantumul maxim al plăților este de 156,89 de euro/hectar. Pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, s-a decis acordarea unui sprijin suplimentar, cu o valoare maximă de 379,17 euro/hectar.

De asemenea, cultivatorii de orez vor beneficia de o plată suplimentară de maximum 300 de euro/hectar. Valoarea plăților directe se încadrează în pachetele financiare aprobate de Comisia Europeană.

Subvenții pentru achiziționarea de animale de rasă

Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 7 octombrie 2014, Hotărârea de Guvern privind schema de minimis „achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”, act normativ care urmărește ameliorarea valorii genetice a şeptelului de animale din România.

Beneficiarii schemei sunt:
 • crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
 • crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
 • crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Valoarea sprijinului financiar, care urmează a fi acordat începând cu data de 2 decembrie 2014, sunt:
 • maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă specializată achiziționat în baza prevederilor prezentei hotărâri;
 • maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă specializată achiziționată în baza prevederilor prezentei hotărâri;
Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea berbecilor de reproducție din rase specializate sunt:
 • să dețină un efectiv de minimum 150 capete și maximum 1000 capete femele ovine, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
 • berbecii de reproducție achiziționați să fie din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANARZ care este anexă la Hotarârea de Guvern;
 • fermierii se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii de reproducție achiziționați pe o perioadă de minimum 3 ani și să înscrie în Registrul Genealogic produșii femele obținuți din monta naturală cu berbecii de reproducție din rase specializate;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;
 • achiziţionarea de berbeci de reproducție din rase specializate se realizează respectând proporția de un berbec la 30 de capete femele ovine deţinute; numărul maxim de berbeci de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuind să corespundă unui număr de 700 capete femele ovine/beneficiar.
Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea junincilor din rase specializate sunt:
 • să dețină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern;
 • junincile achiziționate să fie din rasele specializate cuprinse în lista ANARZ care va fi anexată hotărârii de guvern;
 • se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație junincile achiziționate pe o perioadă de minimum 3 ani și să înscrie în Registrul Genealogic produșii obținuți din junincile din rase specializate;
 • să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
 • achiziționarea de juninci din rase specializate se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficar, iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.
Fermierii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și au depus cererile până la data de 3 noiembrie 2014, la sediile direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a Municipiului Bucureşti, vor primi subvențiile pentru achiziționarea de animale de rasă începând cu data de 2 decembrie 2014.

Noi reglementări pentru achiziționarea tancurilor de răcire a laptelui

În ședința Guvernului din data de 18 noiembrie a fost adoptată o Hotărâre pentru modificarea art.15 din Hotărârea Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui.

Modificarea adusă de actul normativ adoptat de Guvern se referă la precizarea că ANSVSA autorizează sanitar-veterinar centrele de colectare în care funcționează tancurile de răcire a laptelui și nu tancurile de răcire ca atare. Astfel, autorizaţia sanitară-veterinară de funcţionare a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, care reprezintă autorizaţia sanitară veterinară a centrului/centrelor de colectare a laptelui în care funcţionează tancul/tancurile de răcire a laptelui achiziţionate, trebuie depusă până la data limită de 31 decembrie 2014.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nu se mai poate livra lapte neconform, în scopul asigurării conformităţii laptelui românesc. Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 859/06 noiembrie 2013 prevede acordarea în anul 2014 a ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri noi de răcire a laptelui producătorilor agricoli, crescători de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi sunt organizaţi în acest scop într-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună.

Valoarea totală a sprijinului financiar este de 68.879 mii lei, iar cuantumul este de maximum 5.000 euro pentru fiecare formă asociativă care a solicitat acest ajutor şi cuprinde costurile aferente achiziţionării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/acestora, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare.

Stiri