CALENDAR FISCAL

JOI 2 MAI
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declarației ... [continuare]
STIRI

Titlu Modificari la Codul fiscal: ANAF ar putea verifica o noua categorie de contribuabili
Data 09-12-2014 11:48
Sursa www.avocatnet.ro
Anumiti contribuabili care se inregistreaza in scopuri de TVA ar putea fi supusi verificarilor Fiscului. Masura este cuprinsa intr-un proiect de act normativ care urmeaza sa modifice Codul fiscal.

Ministerul Finantelor a lansat recent in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului fiscal. Documentul contine prevederi care ar putea schimba regulile privind inregistrarea in scopuri de TVA.

Astfel, o noua categorie de contribuabili ar putea fi supusa verificarii criteriilor de inregistrare in scopuri de TVA. Mai exact, toate persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA de catre organele fiscale si care solicita reinregistrarea in scopuri de TVA urmeaza sa fie verificate de catre Fisc, se mentioneza in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Acest lucru vine in contextul in care, in prezent, numai contribuabilii nou infiintati si cei care se inregistreaza prin optiune ca platitori de TVA, ulterior inregistrarii fiscale, sunt supusi verificarii criteriilor de inregistrare care sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, se arata in acelasi document.

"In prezent se aplica o serie de criterii pentru a determina daca societatile comerciale justifica intentia si au capacitatea de a desfasura activitati economice. Aceste criterii se aplica doar in momentul inregistrarii acestora in scopuri de TVA. Ulterior inregistrarii, nu se anuleaza codul de TVA pe baza unor criterii similare", se precizeaza in nota de fundamentare.

Contribuabilii cu risc crescut, verificati periodic

Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, urmeaza sa fie creat un mecanism de evaluare periodica a unor categorii de persoane impozabile deja inregistrate in scopuri de TVA care pot prezenta risc crescut.

Astfel, organele fiscale vor anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, in urmatoarele situatii:

daca ulterior inregistrarii, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA depaseste plafonul de scutire de TVA;
de fiecare data cand persoana impozabila are inscrise in registrul comertului mentiuni privind modificarea sediului social;
de fiecare data cand persoana impozabila are inscrise in registrul comertului mentiuni privind schimbarea asociatilor si/sau administratorilor.
"Aceste masuri sunt menite sa elimine avantajul concurential neloial al unui agent economic care se sustrage de la achitarea TVA fata de un contribuabil onest si totodata sa conduca la imbunatatirea colectarii TVA", motiveaza MFP.

De asemenea, dispozitiile propuse de Finante reglementeaza mai clar anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile au inscrise in cazierul fiscal anumite infractiuni sau fapte.

Conform reglementarilor citate, organele fiscale vor anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 (n.r. atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca), de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente.

Prin exceptie, in cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 se va dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA daca:

administratorii si/sau persoana impozabila insasi, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001;
asociatii majoritari si/sau administratorii si/sau persoana impozabila insasi, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate anterior, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001.
Cum se pot inregistra in scopuri de TVA contribuabilii carora le-a fost anulata inregistrarea?

Fiscul a actualizat procedura de inregistrare in scopuri de TVA in octombrie 2013, prin Ordinul nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2013 privind Codul Fiscal, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664 din 30 octombrie 2013.

Ordinul ANAF nr. 3330/2013 stabileste proceduri distincte pentru inregistrarea in scopuri de TVA, care difera in functie de motivul pentru care persoanelor impozabile le-a fost anulata inregistrarea TVA. Totusi, exista o serie de etape comune, pe care persoanele impozabile le vor parcurge, indiferent de motivul pentru care le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.

Astfel ca pentru a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, persoanele impozabile, indiferent de motivul pentru care le-a fost anulata inregistrarea, vor depune formularul 099 "Cerere de inregistrare in scopuri de TVA", impreuna cu documentatia necesara la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, se arata in documentul ANAF.

Mai departe, compartimentul de specialitate, adica cel cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, va verifica informatiile din cererea de inregistrare, precum si documentatia atasata. In plus, compartimentul va verifica daca temeiul legal al solicitatii de inregistrare in scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA.

In situatia in care, cererea sau documentatia anexata este incompleta, ori incorecta, compartimentul de specialitate va notifica contribuabilul, care va avea la dispozitie 15 zile pentru a corecta erorile. Daca nu va respecta acest termen, atunci cererea de inregistrare in scopuri de TVA va fi respinsa, se arata in dispozitiile citate.

In schimb, daca cererea este completata corect, iar documentatia este completa, compartimentul specializat va efectua o serie de analize si verificari, dupa care va intocmi un referat prin care va propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare, precum si o decizie de inregistrare in scopuri de TVA sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA.

Potrivit ordinului ANAF, aceste documente vor fi verificate si avizate de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, dar aprobate si de conducatorul unitatii fiscale.

Dupa ce a fost aprobata, decizia de inregistrare in scopuri de TVA sau de respingere a cererii de inregistrare va fi comunicata si contribuabilului, care poate formula contestatie impotriva documentului in maximum 30 de zile de la data comunicarii.

Odata ce decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA va fi comunicata persoanei impozabile, compartimentul de specialitate va opera in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si va emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, se comunica, de asemenea, persoanei impozabile.

Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Stiri
x