CALENDAR FISCAL
LEGISLATIE

Ghid privind actele justificative necesare eliberarii diverselor categorii de documente/emiterii autorizatiilor solicitate de contribuabili - persoane fizice
Ghid privind actele justificative necesare eliberarii diverselor categorii de documente/emiterii autorizatiilor solicitate de contribuabili - persoane juridice
Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri comerciale in Romania
Ghid al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii libere din Romania
Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
Ghid privind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal
Ghid privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii Europene
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligatia de declarare a veniturilor realizate din strainatate
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligatia de declarare a veniturilor realizate din Romania
Ghid al obligatiilor fiscale ale asociatiilor de proprietari
Ghid privind declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri