CALENDAR FISCAL

JOI 2 MAI
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declara╚Ťiei ... [continuare]
LEGISLATIE

ORDIN
pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale


├Än temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot─âr├órea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Finan┼úelor Publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga┼úia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprob─â procedura de sigilare a unit─â┼úii operatorului economic pe perioada de suspendare a activit─â┼úii, ├«n conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga┼úia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Art. 2. ÔÇô (1) ├Än cazul ├«n care organele de control abilitate dispun m─âsura suspend─ârii activit─â┼úii operatorului economic ├«n punctul de lucru, potrivit legii, acestea procedeaz─â ┼či la sigilarea unit─â┼úii.
(2) Dac─â sigilarea unit─â┼úii operatorului economic nu poate fi realizat─â la data constat─ârii faptei, organele de control ├«ncheie un proces-verbal ├«n care se descriu fapta ┼či ├«mprejur─ârile care nu au permis aplicarea imediat─â a m─âsurii suspend─ârii, respectiv sigil─ârii.
(3) Sancţiunile contravenţionale în cazurile menţionate la alin. (2) se aplică în termen de 24 de ore de la data constatării faptei.
Art. 3. - ├Än situa┼úiile ├«n care sigilarea unit─â┼úii operatorului economic nu poate fi realizat─â ├«n mod practic, organele de control dispun suspendarea activit─â┼úii ┼či men┼úioneaz─â ├«n procesul-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiilor ├«mprejur─ârile care fac imposibil─â aplicarea m─âsurii sigil─ârii.
Art. 4. ÔÇô (1) ├Än momentul sigil─ârii/desigil─ârii unit─â┼úii operatorului economic, organele de control ├«ncheie un proces-verbal de sigilare/desigilare.
(2) Sigilarea vizează toate căile de acces destinate intrării clienţilor în incinta unităţii operatorului economic.
Art. 5. ÔÇô (1) Concomitent cu sigilarea unit─â┼úii, organele de control afi┼čeaz─â la loc vizibil un anun┼ú referitor la suspendarea activit─â┼úii operatorului economic.
(2) De regul─â, anun┼úul prev─âzut la alin. (1) este afi┼čat din interiorul unit─â┼úii pe geamurile tuturor u┼čilor de acces destinate intr─ârii clien┼úilor sau pe geamul ferestrelor, dup─â caz, ├«n a┼ča fel ├«nc├ót s─â fie vizibil din exterior.
(3) Anun┼úul prev─âzut la alin. (1) este tip─ârit cu litere de tipar de minimum 10 cm ┼či are urm─âtorul con┼úinut:
ÔÇťACTIVITATE SUSPENDAT─é DE (Denumire institu┼úie/ structur─â) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALEÔÇŁ
Art. 6. ÔÇô (1) ) Desigilarea unit─â┼úii operatorului economic poate avea loc ├«n urm─âtoarele situa┼úii:
a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea unităţii;
b) ├«n baza unei hot─âr├óri judec─âtore┼čti executorii;
c) transferul m─ârfurilor sau bunurilor din incint─â;
d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chiria┼č, comodatar) spa┼úiului ├«n care se afl─â unitatea;
e) lucrări de reparaţii urgente în incinta unităţii.
(2) ├Än cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. b) - e) contravenientul are obliga┼úia de a solicita ├«n scris organului de control care a dispus sigilarea unit─â┼úii desigilarea acesteia, ata┼č├ónd totodat─â ├«nscrisuri doveditoare.
(3) Desigilarea se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării.
(4) ├Än cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. c) ┼či e) termenul pentru care a fost dispus─â perioada de desigilare nu poate dep─â┼či 2 zile. Dup─â realizarea scopului pentru care a fost solicitat─â desigilarea, unitatea este resigilat─â p├ón─â la ├«mplinirea termenului pentru care s-a dispus m─âsura suspend─ârii activit─â┼úii operatorului economic ├«n punctul de lucru.
(5) Operatorul economic poate face solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. c) o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura suspendării activităţii în punctul de lucru.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucuresti, 27 februarie 2015
Nr. 218.

x