CALENDAR FISCAL
PROTECTIA MUNCII - S.S.M.

DOSARUL DE PROTECTIA MUNCII - S.S.M.

• intocmirea dosarului in conformitate cu Legea nr. 319/2006 si a Normelor Metodologice
• tematica instructajului introductiv general si a locului de munca
• elaborarea de instructiuni proprii SSM tinand cont de meserii si activitati
• propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM care se consemneza in fisa postului
• verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM
• intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM
• elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii


ORGANIZAREA ACTIVITATII SSM

• elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite


INTOCMIREA SI APLICAEA PROPRIULUI PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

• elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie in caz de pericol grav si iminent si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui


EVALUAREA RISCULUI DE ACCIDENTE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

• identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru


ALTE ACTIVITATI NECESARE/SPECIFICE ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA