CALENDAR FISCAL
P.S.I.

DOSAR P.S.I.

• intocmirea dosarului in conformitate cu Legea nr. 307/2006 si cu Normele Generale de aparare impotriva incendiilor, precum si cu Legea nr. 481/2004, si cuprinde :
   - documentarul de instruire pentru toate fazele de instruire
   - tematica pentru toate fazele de instruire
   - fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta
   - decizii de numire a factorilor responsabili
• efectuarea instructajului introductiv general
• elaborarea documentatiei in functie de legislatia in vigoare
• monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
• realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situatiilor de urgenta
• exercitii practice cu angajatii
• evaluarea riscurilor de incendiu


ALTE ACTIVITATI NECESARE/SPECIFICE P.S.I.