CALENDAR FISCAL
RESURSE UMANE SI SALARIZARE


Firma noastra ofera servicii specializate in gestiunea resurselor umane si gestiunea procesului de salarizare din cadrul Societatii dumneavoastra.

RESURSE UMANE - servicii resurse umane, personal

• intocmirea dosarelor de personal
• intocmirea contractului individual de munca
• fisa postului
• inregistrarea contractelor in REVISAL
• completarea Registrului General de Evidenta a Salariatilor
• acte aditionale la contractele individuale de munca
• fise de evaluare
• completarea adeverintelor solicitate de salariati
• intocmire documente pentru cercetare disciplinara
• intocmire decizii de incetare contract individual de munca, de sanctionare, concediere etc.
• intocmire Regulament de Ordine Interioara
• orice alte documente sunt necesare in vederea desfasurarii activitatii


SALARIZARE - servicii salarizare a personalului

• calcularea salariilor
• intocmirea statelor de plata
• calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
• intocmirea si depunerea declaratiilor lunare
• intocmirea si depunerea fiselor fiscale
• calculul retinerilor si al popririlor salariale
• stabilirea obligatiilor de plata aferente salariilor
• intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile si taxele datorate catre bugetul de stat
• orice alte documente sunt necesare in vederea desfasurarii activitatii