CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0093 din 04 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0093 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0093 din 2015
Actul nr. 3 din 03 Februarie 2015
Emitent: Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova


Monitorul Oficial nr. 0093 din 2015
Actul nr. 668 din 12 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare


Monitorul Oficial nr. 0093 din 2015
Actul nr. 676 din 13 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare


Monitorul Oficial nr. 0093 din 2015
Actul nr. 772 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Monitorul Oficial nr. 0093 din 2015
Actul nr. 71 din 30 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.356(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

x